سوالات متداول

سوال؟آیا جت اختصاصی می تواند در مه و یا برف به پرواز دربیاید؟
پاسخ.
اصولا مه و برف باعث تاخیر و توقف پرواز با جت های خصوصی نمی شود.
سوال؟آیا می توانیم حیوان خانگی را با خود داخل کابین جت خصوصی ببریم؟
پاسخ.
بله. حیوان خانگی شما میتواند همراه با شما به داخل کابین جت خصوصی بیاد.
سوال؟آیا میشه ویلچیر رو داخل جت خصوصی برد؟
پاسخ.
بله اما این امر به اندازه جت اختصاصی شما نیز بستگی دارد . لازم به ذکر است در جت  های اختصاصی کوچک امکان بردن ویلچیر به داخل کابین وجود ندارد.